Giới thiệu về bóng chày nữ-Trang thông tin về bóng chày nữ

Bóng chày không phải là hoạt động của con trai. Tôi có một người chị đang chơi bóng chày đã chứng minh điều này. Nhưng khi lớn lên, tôi thấy rằng mọi người vẫn giữ định kiến ​​và quan niệm không rõ ràng về con gái chơi bóng chày, vì vậy tôi muốn sử dụng trang web này để quảng bá:  Các cô gái cũng có thể chơi bóng chày!